Europejskie Centrum Edukacji Marketingowej – posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowy o numerze: 2.22/00026/2021. 

Realizujemy szkolenia z KFS – Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szkolimy z zakresu:

  • Marketingu Online
  • Prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych
  • Tworzenia płatnych kampanii

… oraz z wybranych platform:

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin

Nasi trenerzy posiadają certyfikaty:

  • DIMAQ Professional
  • Facebook – Social Media Now
  • Linkedin – Linkedin Class

Jakość Naszych Usług

By zapewnić jak najwyższą jakość usług dla naszych klientów po każdym szkoleniu przeprowadzamy ankiety ewaluacyjne oceniające zakończone szkolenie oraz ankiety pozwalające uczestnikom wyrazić swoją opinię o instruktorze.

Po zebraniu odpowiedzi od uczestników podsumowujemy przeprowadzone szkolenie w raporcie służącym poprawie jakości świadczonych usług. Raporty pozwalają nam niwelować potencjalne błędy w kolejnych kursach, co wpływa znacząco na poziom kolejnych szkoleń.

Nasi szkoleniowcy na bieżąco reagują na uwagi uczestników i dostosowują ich potrzeby do sposobu w jaki przeprowadzany jest dany kurs.

Prowadzimy również wewnętrzną ewaluację kursów. Instruktor podczas prowadzenia warsztatów zapisuje w przygotowanej specjalnie w tym celu ankiecie swoje odczucia z pracy z grupą. Na podstawie jej interpretacji wyciąga wnioski i wprowadza modyfikację na kolejnych kursach.

Ankieta o instrukorze

Ankieta dla uczestnika po kursie